Afrika Erfahren, Namibia, Selbstfahrerreise, Zebras