Namibia Rundreise Corona, Sesfontein, Hoanib, Sleepout, Toilette