Namibia Selbstfahrer Rundreise Corona, Swakopmund, Kirche