Namibia Selbstfahrer Rundreise Corona, Wüste, Living Desert Tour, Swakopmund, Palmato Gecko